woensdag, september 27, 2017

Principiële leden... +update

Een apart fenomeen in de duivensport (in Nederland): zaterdag en zondagspel, met bijbehorende leden.

Onze club is van origine een club die alleen voor kampioenschapspunten speelt op een zaterdag. Principiële (geloofs) overwegingen maken dat de zondag de rustdag is en dus geen plaats is voor een dergelijke competitie.
In 1984 werd de club uit Oud-Beijerland die juist wel ook op zondag concourste, opgeheven. De leden kwamen bij de zaterdagclub, de onze dus. Statuten werden aangepast. Deze zodanig dat het onderdeel in de statuten dat het echt alleen over zaterdagspel kan en mag gaan slechts dan kan worden gewijzigd als alle leden op een vergadering zijn (als het daar - statutenwijziging - over gaat) en dan unaniem stemmen voor een wijziging op dat punt.

De heren hebben het destijds dus dichtgetimmerd zou je kunnen zeggen.
Inmiddels zijn de principiëlen in de minderheid en wellicht ook minder geloofs principieel dan destijds maar dat is aan ieder voor zich. Feit blijft dat we een zaterdagclub zijn, hoe je het ook wend of keert.

Maandag vergaderden we en ging het uitvoerig hierover. Een deel, wil dat ook de op zondag vervlogen vluchten officieel laten meetellen. Statutair dus niet toegestaan.
Principiële leden houden vast aan "het origineel" en voor verandering van statuten is dus geen unanieme stemming te verwachten. Wat nu?
Van beide kanten wordt gedreigd met weglopen naar een andere club en het bestaansrecht van de club komt in het gedrang. Als bestuur staan we voor behoud van alle leden en voortbestaan van de club maar gaat dat lukken?

Kent iemand deze casuïstiek en zo ja, hoe op te lossen??


UPDATE
kennelijk is het zo dat niet in '84 maar in 2002 de zondagvliegers naar onze club kwamen, en de statuten (althans de strekking ervan) al lang en breed bekend waren!