Duivensport

De postduivensport is in de praktijk voor velen niet bekend. In de meer landelijke gebieden zijn er vaak nog wel diverse mensen die op de één of andere manier nog wel enige bekendheid hebben met deze hobby. Evenwel is het een hobby waarvan de bekendheid beperkt is, om het even waar men woont.

Het imago van duiven is ook niet altijd een positieve. Denk aan een term als "vliegende ratten" voor de vele duiven in stedelijke gebieden waarvan bekend is dat ze allerlei ziektes met zich meedragen. Ook de duivenliefhebber of - melker is nogal eens mikpunt voor spot of staat simpelweg niet bekend als een positieve figuur.
Jornalisten pakken gretig nieuws op over duiven die een vermogen opbrachten terwijl dat een compleet vertekend beeld geeft van hetgeen er om gaat in deze hobby. Het gebruik van verboden middelen is kennelijk ook een verdenking die opgaat voor deze sport. Alsof duiven met allerlei middelen worden behandeld om ze maar sneller te doen vliegen.

Voor dierenliefhebbers staat de sport bekend als niet diervriendelijk terwijl een duivenliefhebber juist zo goed voor diens dieren zorgt en duiven probleemloos kilometers lang kunnen vliegen zonder veel energie te verspillen. Wist u dat het een van de meest zuinige dieren ter wereld is in dat opzicht? Om nog maar te zwijgen van de fenomenale manier van oriënteren en het terugkeren op diens hok.

Evenwel doen de duivenliefhebbers er weinig aan (in Nederland) om dat imago te veranderen en zien critici de stereotypen vaak bevestigd.
De werkelijkheid is zoals met zovele dingen nog al eens anders. Nog vele clubs waar de onderlinge band van liefhebbers groot is en waar een mooie sociale functie vanuit gaat. Saamhorigheid troef en een prachtige bezigheid voor velen!

De duivensport in Nederland ondergaat evenwel een transformatie vanwege de vergrijzing. De gemiddelde leeftijd van de actieve beoefenaars is vaak 60+ en er komen zeer weinig nieuwelingen bij. Ook in Belgie zien we dat beeld terwijl in landen als Portugal, Polen en in veel Aziatische landen deze hobby zelfs opbloeit en werkelijk tienduizenden trekt!!

Bij NPO te Veenendaal is informatie te krijgen voor bijvoorbeeld een spreekbeurt.
Ook op internet zijn er diverse bronnen die informatie geven. Zo is de informatie van Wikipedia best een aardige voor een eerste "quick and dirty" idee van deze duivenhobby.

Klik maar eens op deze links:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duivensport
https://www.npoveenendaal.nl/jeugdhonk/alles-over-postduiven

Met mijn website en mijn posts op het blog hoop ik in elk geval een positieve bijdrage te geven en persoonlijk hoop ik dat deze sport nog jaren zal voortbestaan.