INTRO

Welkom op mijn website!

Na enige tijd een eenvoudig blog te hebben gehad (postduiven.laban@blogspot.com) is mijn blog gevormd tot een website. Mijn ‘posts’ zijn te lezen maar is er ook andere informatie over mijn hobby: postduivensport. 

Met mijn postduiven neem ik deel aan wedstrijden of –races. In Nederland worden deze wedstrijden georganiseerd in de periode eind maart tot eind september met wekelijks wedstrijden oplopend van circa 80 km tot 1200 km. Het aantal deelnemende duiven aan een wedstrijd kan oplopen tot vele tienduizenden! In het zogenaamde ‘stille seizoen’ is het tijd voor rust, rui en voor het voortbrengen van nageslacht.

Over de hele wereld worden postduiven gehouden en worden wedstrijden georganiseerd. Vandaar de (straks) internationale domeinnaam.
Internationale lezers kunnen de website vertalen met de tool "Google Translate".
International readers may like to translate the website by using "Google Translate".
 
Veel leesplezier gewenst!


"About me"
 
Sinds 2007 houd ik duiven op mijn huidige adres. Een mini kolonie van maximaal circa 60 duiven op een hok van 8 strekkende meter.


Met hulp van mijn schoonvader, vader en duivenvriend JanPiet lukte het in de achterliggende jaren om meerdere aansprekende resultaten te boeken. Veelal met de oude duiven, een 12 - 14 tal doffers en de duivinnen die dan niet gespeeld worden.
Dit alles tegen (semi)professionals die deze hobby met meer middelen en tijd beoefenen. Terwijl hier in de tussentijd een jong gezin is gegroeid (3 jongens) en ik een intensieve baan heb èn diverse nevenactiviteiten probeer te doen, waaronder werk voor de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Enkele resultaten op een rijtje:
2011
1e onaangewezen MIDFOND kampioen afdeling 5, Zuid Holland, West.
2012
1e onaangewezen MIDFOND kampioen afdeling 5, Zuid Holland, West. – niet op zondag*;
Snelste duif vanuit Duffel (circa 80 km) tegen 32.000 duiven;
1e Limoges (circa 700 km) overnacht attractieconcours;
Gouden Duif vermelding, inclusief speldje. 
2013
4e onaangewezen MIDFOND kampioen afdeling 5, Zuid Holland, West.


Vanaf 2014

In 2014 is nog gespeeld met de oude duiven die aan het einde van het seizoen zijn verkocht. Eerder in 2014 werden er duiven aangeschaft voor een andere discipline. Niet langer meer de korte vluchten (tot 500 km) maar de verre vluchten (vanaf 700 km) worden het speerpunt.

Duiven werden aangeschaft bij Bert Saarloos in het naburige Klaaswaal. Deze duifjes zijn op de navluchten meegeweest ( - 235 km) en moeten tezamen met de Joosen duivinnetjes en eigen topper Oded voor een mix zorgen van "snelle" marathon duiven. Hulp krijgen ze van een hele mooie ronde late jonge duiven (gespeend eind oktober) van Jos van Olmen uit Broechem (B). 


* Voor zogenaamde principiële liefhebbers (mensen die uit geloofsoverwegingen niet op zondag aan wedstrijden willen deelnemen) wordt in onze afdeling zo nodig een aparte stand bij gehouden. Indien meer vluchten dan het af te trekken aantal vluchten (er wordt gewerkt met een zogenaamde aftrekregel waarbij 1 of 2 van de vluchten waar de minste aantal punten op gewonnen zijn worden afgetrokken. zodoende kan iemand ook een week overslaan of pech incasseren zonder voor het kampioenschap kansloos te zijn) op zondag worden vervlogen, gaat een "Niet op zondag" punten-stand in werking. Dit is dus berekend enkel over vluchten die op zaterdag doorgang vinden. Het gebeurt zelden maar in 2012 dus wel.

Ter illustratie: Bas en Gerard Verkerk scoorden in afdeling 5 Oost ook 1e o.a. N.O.Z. in '12.

Ik reken mezelf niet tot de orthodoxe principiële liefhebbers hoor. Ik ben actief in onze kerkelijke gemeente en om die reden kies ik er bewust voor om op zondagen niet aan de competitie mee te doen. Net als een boer diens koeien gewoon melkt en verzorgt op zondag doe ik zo ook met mijn duiven. Behoudens de momenten die ik in kerk ben, wacht ik mijn duiven op en verzorg ze net als anders. Op m'n blog versla ik summier hoe de duiven afkwamen.